wieselgrenbingo

Så hanterar vi dina personuppgifter

Wieselgren Bingo AB är datauppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi avser samla in dina uppgifter om namn, adress & telefon.

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill vara med i Vip-klubben. Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar dem för att kunna skicka ut information om erbjudanden, kampanjer, tävlingar och övriga marknadsmässiga åtgärder som berör bingosalongen.


Hur samlas uppgifterna in och lagras? 

Dina uppgifter lagras av oss och vår koncern där också Kortedala Bingo AB ingår men kan komma att delas ut till externa företag i distributionssyfte (t.ex. PostNord) i samband med brevutskick och tryckerier i samband med tillverkning av reklammaterial. Om situationen kräver (t.ex. vid lagbrott begångna i bingosalongen) kan vi även komma att lämna ut uppgifter till myndigheter.

Vad har du för rättigheter?

Du kan närsomhelst begära utträde ur Vip-klubben och att alla dina personuppgifter raderas.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

I alla tre ovanstående fall efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss.


Wieselgren Bingo AB (orgnr 556820-6964)
Wieselgrensplatsen 6 B
417 17 Göteborg